We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

Aktivácia klientských aplikácií

1. ZÍSKANIE IDENTIFIKAČNÉHO KĽÚČA

Pre aktiváciu produktu IceWarp Desktop a OutlookSync je nutné získať identifikačný kľúč. Každá inštalácia produktu IceWarp disponuje unikátnym kľúčom.

2. AKTIVÁCIA PRODUKTU

Aktivačný kľúč užívateľa je možné nájsť v nastaveni po prihlásení do webového klientského rozhrania.


AKTIVÁCIA KLIENTSKÉ LICENCIE

Kontaktujte nás