We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

TeamChat Desktop (12.0.1) (12.0.4)

Posledná aktualizácia:21.03.2018

Priamo z desktopového klienta môžete otvoriť vyhradenú aplikáciu, ktorá vám umožní pracovať s niekoľkými účtami TeamChat naraz. To je neoceniteľné, ak ste aktívny v niekoľkých organizáciách TeamChat a nie je ľahké vás zastihnúť vo webovej verzii.

Kontaktujte nás