We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

Outlook Sync(12.0.4)

Posledná aktualizácia:21.03.2018

Spravujte nastavenie účtu priamo z aplikácie Outlook, vrátane pravidiel automatickej odpovede, presmerovanie a smerovanie na strane servera. Aplikácia Outlook Sync je plne integrovaná do rozhrania programu Outlook a ponúka okamžitú synchronizáciu dát na strane servera, vrátane emailu, udalostí, kontaktov, úloh, poznámok, distribučných zoznamov, dokumentov i verejných a zdieľaných zložiek.

Kontaktujte nás